Om VMG, företaget som skapade Velocity

VMG, eller Velocity Management Group AB hjälper projektintensiva verksamheter att styra projekt och resurser bättre. Från starten runt år 2000 drevs VMG:s grundare av nyfikenhet på hur affärsdynamik, teknisk osäkerhet, projekt och resurser skulle samordnas för att ge bättre resultat och arbetsmiljö. VMG fick uppdrag från stora företag som t ex Ericsson, Sony och Festo såväl som mindre företag att hjälpa dem förbättra hastighet, leveransprecision och output i deras affärskritiska projektmiljöer. Efter att ha genomfört en stor mängd lyckade insatser såg vi möjligheten att genom bättre IT-verktyg underlätta för fler företag att kunna hantera dynamiken i sina projektportföljer för att nå bättre resultat.

Efter ca tio år började vi bygga upp mjukvaran och arbetssättet Velocity i samarbete med Festo-koncernen. Efter ytterligare fem år hade vi börjat bygga upp en krets av högkvalificerade internationella kunder för Velocity. Idag har Velocity tusentals dagliga användare över hela världen och vi jobbar med utvecklingen av version 8.

Förutom erfarenheterna från våra uppdrag och hög kvalitet i verktygen så har bra metoder varit viktiga för oss. Vi vill hjälpa våra kunder att bli bättre och inte bara administrera symptom. Vi har framförallt använt oss av TOC, Lean och Agile. TOC eller Theory of Constraints är en metodik för att öka flödet i alla typer av verksamheter och dess applikation för projekt heter Critical Chain. Den är känd genom t ex böckerna "Målet" och "Critical Chain" av Dr. Eliyahu M. Goldratt.

Vi jobbar internationellt med våra kunder och partners men vår hemvist finns i Lund på Medicon Village.