Njut av dina projekt!

Öka projekt­hastigheten med 30%

samtidigt som kostnaderna minskar, leveransprecisionen förbättras och arbetstillfredsställelsen ökar

Vill du veta hur?

Nå 100% leveransprecision

till lägre kostnad och med snabbare projekt

Vill du veta hur?

Höj arbetstillfredsställelsen

samtidigt som ni går i mål med projekt, både snabbare och till lägre kostnad

Vill du veta hur?

Sänk kostnaden per projekt

och öka arbetstillfredsställelse hos medarbetarna genom att undvika "multitasking" och köer

Vill du veta hur

Intelligent mjukvara för människor och projekt - Velocity är ett tilläggsprogram och kunskaper för att hjälpa projektintensiva företag att nå bättre resultat och få mer arbetsglädje.

Idag över 3000 dagliga användare i 15 länder

Vill du hjälpa dina medarbetare att enkelt kunna se hur det arbete de gör hänger ihop med organisationens mål?

Sagt om Velocity

"Velocity helps us deliver our projects exactly on time to our customers. It has now become the standard way to manage projects and resources in the company"

Thomas Gans, Head of Business Unit Industrial,

"I always have a current overview of project- and resource status with Velocity. We find bottle-necks and do “what-if’s” to optimize the throughput of projects."

Jasmin Winter, Pipeline Manager

"Velocity is our way of handling projects and resources with CCPM. It helps our organization to collaborate, minimize lead-times and keep our commitments."

Siegfried Winter, Head of Global Product Life-Cycle Processes,