Velocity Project Manager & Sprint Master

Velocity Project Manager & Sprint Master är två program i ett. De hjälper projektledaren att planera och styra traditionella projekt och Scrum-projekt. Den kan användas separat från Velocity webblösning och är en Addin till MS Project. De gör MS Project enormt mycket mer lättanvänt och kraftfullt.

Velocity Project Manager
Hjälper projektledaren att hantera utmaningar och begränsningar. Hur kan ambitiösa mål nås med begränsade resurser. Hur kan man hantera alla de överraskningar som kommer längs vägen – och ändå nå måldatum. Velocity Project Manager gör det lättare och roligare att sköta ett projekt och möjliggör bättre resultat. Bygg en robust projektplan tillsammans med ditt team, hantera estimat. Programmet hjälper dig att identifiera resurs- och ledtidsbegränsningar som påverkar resultatet i ditt projekt.

Funktioner i Velocity Project Manager 

  • Planera och uppdatera projekt
  • Identfiera kritiska kedjor och arbeta med buffertar.
  • Blixtsnabbt kunna uppdatera hela planen vid förändringar
  • Kraftfulla konsekvensanalyser för att kommunicera med team och styrgrupper
  • Tillför Critical Chain-Funktionalitet (CCPM)

Velocity Sprint Master - för Scrum 

Hjälper projektledaren att få en överblick över projektet och få en bättre förmåga att hantera konsekvenser av resursbegränsningar och beroenden såväl som externa restriktioner. Det blir då enklare att koppla kortsiktiga beslut med mer långsiktiga konsekvenser.

Funktioner i Velocity Sprint Master 

  • Planera och uppdatera Scrumprojekt med backlog, Sprintar och burndown-diagram.
  • Blanda Scrum och traditionella projekt i samma plan
  • Kraftfulla What-if analyser för att kommunicera med beställare och intressenter.

Systemkrav

  • MS Project Version 2010 eller modernare. Svenska, engelska eller tyska som användarspråk.
  • MS Excel krävs för vissa exportfunktioner men är inte kritiskt.

Läs mer om

Portföljhantering
VMG
Resurshantering