Lösningar

VMG erbjuder lösningar som hjälper dig att göra projektmiljön enklare, så att du kan få mer tillväxt och arbetsglädje.

 

Velocity mjukvaraEnterprise Project Throughput Management - för er in i framtiden genom att digitalisera och integrera resurser, projekt och vad som händer i ett system. Det gör det möjligt att fatta bättre beslut, se nya saker och styra proaktivt.

Konsulttjänster och kompetensutveckling – med stort engagemang stöttar vi inom områden som innovationsmanagement, projekt- och portföljstyrning, flödesstyrning, resursplanering och affärsutveckling.

Om Velocity mjukvara

Förutom att bidra till bättre resultat - vad hjälper Velocity mig med konkret?

  • Planera, visualisera och kommunicera inom alla typer av projekt
  • Fördela resurser till projekt på ett intelligent sätt
  • Identifiera kritiska problem och flaskhalsar i god tid.

Vad är det unika med Velocity?

  • Velocity fungerar på riktigt och används på daglig basis som stöd för samarbete och bättre beslut. Ett slags levande GPS med ”trafikinformation” om dina projekt  i realtid.
  • Velocity blir en digital tvilling till verkligheten och gör det möjligt förstå den komplexa verkligheten mycket bättre och att kunna fatta bättre beslut.
  • Velocity är enkelt för dig men bygger på avancerade metoder och djupa insikter från bland andra CCPM, Agilt, Lean och statistiska metoder. Det gör att ni kan få igenom fler projekt och kan hålla leveranstider bättre.

 Hur fungerar Velocity

  • Velocity består av webbsidor och en databas som finns i molnet hos Microsoft Azure eller internt hos er.
  • Genom smarta funktioner och enkel feedback kan Velocity skapa en aktuell bild av vad som händer i projekten, aktuell beläggning hos resurser och hur detta påverkar leveransmålen för projekten.
  • Varje roll i företaget har sina egna information tillgänglig – avdelningschefen, team-medlemmen, projektledaren och företagsledningen.

Hur kan jag komma igång?

Det är enkelt att komma igång genom att lära sig mer eller testa i liten skala. Allt ligger i molnet och påverkar inte era befintliga system. Kontakta oss om du vill veta mer!