När tillväxten ger utmaningar i R&D och Engineer-to-Order

Hur hantera pågående projekt, resursplanering och nya initiativ?

När vi träffar nya företag får vi ofta höra att det är en utmaning att leverera i tid, att resurser är tunt spridda över flera samtidiga arbetsuppgifter och att det är svårt att få en bra överblick. Ledningen kan uppleva att mindre än planerat blir gjort trots att resurser verkar finnas. Många beskriver också att resurskonflikter och återkommande brandsläckningsuppdrag gör att medarbetare känner sig splittrade och hårt pressade.

Det har tidigare varit svårt att lösa dessa utmaningar eftersom det funnits otillräckliga metoder för att hantera BÅDE projekt och resurser samtidigt. Många har också bedömt det som alltför arbetskrävande att underhålla aktuella data i en dynamisk och komplex miljö. Många har därför upplevt  det som för svårt, för dyrt och för tidskrävande att göra något åt.

Nu finns det ett nytt sätt att lösa dessa utmaningar. Det bygger på dynamiska metoder för att hantera systemets bakomliggande kapacitets-flaskhalsar, automatisering och att ge stödjande information från gemensam källa till alla roller. Vi kallar det nya sättet Velocity.

Vad är Velocity?

 • Mer output, högre hastighet och bättre arbetsmiljö

 • Aktuella och hjälpsamma data 24/7

 • Lägre ansträngning för att koordinera projekt och resurser.

 • Resurs- och projektplanering sömlöst integrerad. Fungerar både med traditionella- och agila- projekt

 • Kraftfulla algoritmer underlättar viktiga beslut för alla roller

 • Enkelt att använda, snabbt att komma igång med och omedelbara effekter på genomflöde och arbetsmiljö.

Tack vare stor flexibilitet används Velocity såväl av mindre företag i tidig utvecklingsfas som av ledande globala high-tech koncerner med etablerade processer. Velocity används i många olika branscher som till exempel automation, läkemedel, kemi, medicinteknik, automotive och elektronik.

Vad är unikt?

Velocity innehåller alla nyckelfunktioner för resurs-, projekt- och portföljstyrning. Så vad är unikt?

 • Velocity är framåtriktat och hjälper till med det som ska göras istället för att bara tala om vad som redan har hänt.

 • Ett fokus på begränsande faktorer ger verklig effekt på output och hastighet. Det minskar dessutom behovet av data.

 • Helt automatiska uppdateringar gör det extremt lättanvänt.

 • Effektiv styrning av projektportfölj och resurser med möjlighet till konsekvensanalyser och dataunderlag för viktiga beslut.

 • Velocity fungerar i praktiken och används på riktigt.