Om VMG, företaget som skapade Velocity

VMG

VMG, eller Velocity Management Group AB, fokuserar på företag som har en multiprojektverksamhet och som vill förbättra sin förmåga för att öka sin lönsamhet och sin konkurrenskraft. VMG har sedan företaget grundades 1999 åstadkommit detta genom att utveckla expertis kring hur man kortar ledtider, öka leveransprecision och sänker kostnader genom att öka det totala projektflödet.

VMG har arbetat med flödesbaserade metoder som TOC, Lean och Agile. TOC eller Theory of Constraints är en metodik för att öka flödet genom ett system. Det är ursprungligen utvecklat av Dr. Eliyahu M. Goldratt och beskrivet i böcker som Målet (1984), Tur är det inte (1994) och Critical Chain (1997), The Choice (2008), och Isn't it Obvious (2009). I Lean-litteratur refererar man ofta till TOC som the Physics of Lean.

VMGs kontor finns i Lund på Medicon Village och VMG jobbar internationellt. Några exempel på kunder är Ericsson, Saab, Novo Nordisk, ABB, RUAG, Festo, Hasselblad, Blanco och Schneider Electric.

Arbetet med Velocity inleddes 2008 och version 1 släpptes till ett begränsat antal företag 2009. Idag är det version 5 som gäller och det finns 1000-tals dagliga användare av Velocity i framförallt i Sverige och Tyskland, men också i en rad andra länder i Europa, Amerika och Asien. 

VMG är partners i Goldratt Implementation Group Europe och en del av det internationella TOC, Theory Of Constraints-nätverket med kollegor i ett 50-tal länder.

VMG arbetar med alla flödesförbättrande metoder som tex Critical Chain (CCPM), Scrum, Kanban och andra Lean inspirerade eller "pull" baserade metoder.

Läs mer om

Implementation
Resurshantering