Multiprojektets baksida - utbrända medarbetare

I en multiprojektverksamhet är det alltid något som är i försenat eller i kris. Under sådana omständigheter är det lätt att glömma bort det positiva, det som fungerar som det ska och som levereras enligt plan. Till och med heroiska insatser som framgångsrikt löser akuta kriser, kanske med övertid och till priset av olika personliga uppoffringar, tenderar att snabbt glömmas när nya kriser pockar på uppmärksamheten.

Om man inte ser upp är det mycket lätt hänt att allt fokus läggs på det negativa. Effekten kan bli att medarbetar som slitit och kämpat hela veckan och åstadkommit fantastiska resultat ändå går hem på fredagen med en känsla av misslyckande. Istället för att vara fyllda av allt som gått bra tänker de bara på det som de inte hunnit med och kanske på hur jobbig nästa vecka ska bli.

Att aldrig känna sig nöjd, att alltid ha dåligt samvete för det man inte gjort, när man borde känna sig nöjd med det man faktiskt gjort, tror vi är multiprojektets baksida och själva grogrunden för utbrända medarbetare.

Att få lov att hinna med, att få lov att känna sig nöjd, att få lov att se fram mot nästa arbetsvecka med positiva förväntningar är bland det viktigaste en arbetsplats kan erbjuda. Lyckas detta så skapas något som är en vinst för medarbetarna, företaget, och företagets kunder.

Velocity är inriktat på att skapa en sådan miljö. Velocity bygger bland annat på att alla får möjligheten att arbeta med en sak i sänder i rätt sekvens. Detta kan kombineras med agila metoder eller med ett mer konventionellt projektupplägg.

Läs mer