Resurskonflikt i multiprojekt

När två projekt behöver samma resurs samtidigt uppstår en resurskonflikt. Ibland kan det handla om att båda vill få tillgång till en specifik individ, i andra fall är det en kompetens som det finns för lite av. Det kan vara att projekt A behöver 3 mekanik-konstruktörer samtidigt som projekt B behöver 3 i en organisation där det bara finns 4. Den enklaste och också vanligaste lösningen är att dela resurserna, dvs att låta båda projekten få tillgång till resurserna halva tiden var. Om sedan även ett tredje projekt behöver resurserna så kan också detta tillgodoses genom att låta varje projekt får tillgång till en tredjedel av resursernas kapacitet. Medarbetarna instrueras att skriva 1/3 del av sin tid på varje projekt.

Fördelen med att dela resurser är att även om ingen projektledare blir helt nöjd så är det ingen som blir helt missnöjd heller. Intressant att notera är att en variant av detta förkommer i Agila organisationer. Där är det inte resurserna i sig som delas då dessa oftast tydligt tillhör ett specifikt team och där teamet har tydliga arbetsuppgifter som startas och slutförs. Delningen av kapacitet mellan projekten hanteras istället genom att prioritera eller dra ”backlog items” på ett sådant sätt att det blir progress i flera projekt. Kompromissen blir att om projekt A fått med 2 av sina features i nästa sprint då är det inte mer än rätt att också projekt B får med 2 av sina.

Finns det några nackdelar med dessa tillsynes rättvisa och eleganta lösningar på konflikter mellan olika projekt? Olyckligtvis ja, stora sådana.

Läs mer