Ta bort slöseriets orsaker med Lean och Velocity

Lean Muda, Muri och Mura

I Lean talas det om ”3M” (Muda, Muri och Mura), källorna till slöseri och förlust. Enklast att ta till sig är Muda som klassificerar de aktiviteter som inte tillför värde och som därför utgör slöseri om de utförs. I den ursprungliga klassificeringen finns 7 Muda kategorier:

Transport, Lager, Rörelse, Väntan, Överproduktion, Överarbete, Defekter

Det finns en rad beprövade metoder och verktyg för hur slöseriet i de 7 Muda kategorierna kan minskas. Detta är mycket väl beskrivet i Lean litteraturen.

Mer otillgängliga och mindre beskrivna är Muri, som betyder överbelastning av medarbetare eller utrustning och Mura, som betyder ojämn belastning eller ojämnt flöde. Rotorsaken till det slöseri man ser i de 7 Muda kategorierna kommer ofta från Muri och Mura. Vid ojämn och därmed tidvis låg belastning (Mura) tenderar man att överproducera och överarbeta och därmed bygga onödiga lager. Lägg märke till att ojämn belastning handlar både om variation över tiden och att lasten är ojämnt fördelad över resurserna. Oberoende av ursprung är de negativa konsekvenserna desamma. Vid överbelastning (Muri) ökar sannolikheten för defekter och onödiga förflyttningar och rörelse samtidigt som köbildningar skapar onödig väntan och mer WIP (lager).

Ett väldigt effektivt sätt att minska slöseriet i en projektorganisation är att inrikta sig på att först och främst minska Muri och Mura. Konsekvensen blir en dramatisk minskning av de 7 Muda.

Att minska Muri och Mura handlar om att starta projekt i rätt takt och med rätt mix. Velocity från VMG är skräddarsytt för detta. Med Velocity från VMG är det enkelt att se när kritisk kapacitet blir tillgänglig och enkelt att jämföra hur olika projektmixer belastar organisationen över tiden.

Läs mer