Critical Chain med buffert

Ha en marginal eller buffert

När vi ska passa en tid eller när vi ska betala för något där det finns en osäkerhet så tänker vi automatiskt att vi måste ha en marginal. När vi ska resa med tåg så ser vi till att ge oss iväg till stationen, med tillräcklig tidsmarginal, för att tåla lite värre trafik än normalt. Om vi ska betala för en middag, där vi vet att man bara kan betala kontant, så ser vi till att ha med vad vi tror det kommer kosta plus en marginal. När vi ska dimensionera marginalen eller bufferten inser vi snabbt att det inte är smart att försöka bryta ner bufferten i delbuffertar. Detta kräver en större buffert. En buffert för förrätt, en för huvudrätt och en för måltidsdryck, kräver större total buffert. Med en gemensam buffert kan man utnyttja att det är osannolikt att alla 3 blir dyrare än beräknat. Enklast och resurssnålast är att samla marginalen i en buffert som skyddar hela åtagandet. Om förrätterna blev 40% dyrare än beräknat så blev kanske huvudrätterna 15% billigare medan vinet kanske blev 10% dyrare. Med separata buffertar måste man nog ha 50% marginal för att vara säker men med gemensam buffert räcker det kanske med halva, kring 25%.

När Eliyahu införde buffertar i sin projektmetodik utgick han från detta, som också kallas de stora talens lag. Tumregeln formulerades som att den enskilda aktivitetens variation är sådan att det behövs en buffert som är 50% av Critical Chain, dvs projektets icke-buffrade utsträckning för att skydda det mot projektaktiviteternas typiska variation. För att tvinga bort marginalen från det enskilda aktivitets-estimatet införde Eliyahu regeln att om ett estimat är gjort med marginal så ska det halveras och halva mellanskillnaden skall läggas tillbaks för den nya gemensamma bufferten. På så sätt får man planer som både är kortare och bättre skyddade mot variation än den ursprungliga.

Bufferten skall läggas in så att den skyddar projektets leveranser till kund.

Genom att ta bort den lokala bufferten i estimaten och lägga tillbaks halva till bufferten får man en plan som både är kortare än den ursprungliga och mer robust mot variation.

Läs mer