Velocity Resurshantering

Översikt Velocity Resurshantering

Velocity resurshantering består av flera sidor på Velocity webben. Här finns stöd både för att fördela arbetsuppgifter till befintliga resurser i närtid, att fördela resurskapacitet till olika projekt på lite längre sikt samt att få vägledning kring hur framtida resurs- och kompetensbehov ska tillgodoses.

Populära vyer är beläggningsdiagram, där belastningen på resurser eller kompetenser över tiden presenteras eller flaskhalsdiagram där användaren kan sortera resurser eller kompetenser efter hur hård belastningen är.

På så sätt kan användaren enkelt hitta både flaskhalsar och de resurser som är mest tillgängliga för exempelvis ”brandkårsutryckningar”.     

Läs mer om