Velocity Prioritering

Velocity Prioritering

I en multiprojekt-verksamhet finns det alltid mer tillgängligt arbete än vad det finns resurser. Det innebär att det oftast finns en valmöjlighet kring vad en resurs eller ett team skall göra härnäst. Då valet av arbetsuppgift kan ha en avsevärd påverkan på projektets ledtid och på hur effektivt projektet kan bedrivas är det av vikt att valet blir så ”rätt” som möjligt. Notera att om ingen arbetar på den aktivitet som ligger på projektets kritiska kedja under en vecka så har projektet försenats en vecka.

Velocity beräknar därför alla aktiviteters relativa påverkan på projektets leveransutfästelser och sorterar dem i en lista så att den mest kritiska aktiviteten hamnar överst och sedan de allt mindre kritiska i tur och ordning. Inte alla aktiviteter är tillgängliga att jobba med. Vissa har föregångare som först måste bli klara. Velocity sorterar de som ännu inte är tillgängliga, i tidsordning, efter de tillgängliga aktiviteterna.

Velocity erbjuder medarbetare och team en på detta sätt prioriterad lista, eller ”backlog”, över allt planerat projektarbete. De aktiviteter som är tillgängliga och som ligger på projektets kritiska kedja kommer att ligga överst. På så sätt får alla individer och team vägledning kring i vilken ordning det är lämpligt att arbeta med aktiviteterna.   

Läs mer om