Portföljhantering

Översikt Velocity Portföljhantering

I många multiprojektsituationer finns det ett överskott av projektmöjligheter och det finns en stark önskan att starta fler projekt tidigare. Att hantera denna situation är en del av det vi kallar Portfolio Management. Velocitys kanske viktigaste syfte är att förse Portfolio Management med korrekt, väsentlig och lättanvänd information. Velocity visar först och främst när det är lämpligt att starta ett nytt projekt. Utgångspunkten är att undersöka när den mest begränsande resursen, flaskhalsen, har tillräcklig ledig kapacitet.

Om detta inte är tillräckligt snart kan man göra så kallade "What-If Scenarier" och undersöka vilken resursförstärkning eller nedprioritering av andra projekt som behövs för att det nya projektet skall leverera på önskad tid. Med Velocity får portföljansvariga också en objektiv bild av hur belastad projektpipelinen är. I Velocity termer kallas detta att man kan se projektens temperatur och eventuella febertrender. Det vill säga återstående risk för försening. 

Läs mer om