Velocity Implementation

Översikt Velocity Implementation

Velocity består av en i huvudsak molnbaserad programvara vars användning stöds av enkel men kraftfull metodik som användaren kan ta till sig i portioner. Detta innebär att mjukvaran redan är installerad i molnet och det enda som behövs för att komma igång är ett användarkonto. För projektledarna ingår också en MS Project Velocity add-in.

Metodiken är organiserad i tydliga och enkla nivåer där basnivån heter "Grundläggande Översikt" och denna ger transparens kring det som pågår i projekt portföljen. Om ett företag kan lista vilka projekt som pågår, vilket huvudsakligt arbete som ska utföras i projekten, vilka måldatum som skall uppnås och vilka resurser som ska arbeta med projekten så finns den information som krävs för att dessa basfunktioner i Velocity skall kunna användas.

Användaren kan sen i lämplig takt, gradvis ta fler och fler  Velocity funktioner i bruk, för att gradvis förbättra stödet för projektverksamheten. Förmågan att förbättra genomflödet av  projekt skall öka i samma takt. Första nivån, "Grundläggande Översikt" innebär att status och trend för alla leveranser blir tillgänglig samtidigt som individer, team och andra grupperingar som exempelvis avdelningar kan se sin aktivitetslista eller backlog.

Läs mer om